Resmi Gazete’de bugün (14 Aralık 2023 Tarihli ve 32399 Sayılı Resmi Gazete)

14 Aralık 2023 Tarihli ve 32399 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 07/12/2023 Tarihli ve 2023/473 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/19597 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2019/17103 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 Tarihli ve 2019/38643 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 Tarihli ve 2020/3519 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2023 Tarihli ve 2023/1542 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x